STRATEGISCHE
COMMUNICATIE
Aan bedrijven worden hoge eisen gesteld als het gaat om openheid en transparantie.
De ´license to operate´staat meer dan ooit onder druk. Bestuurders moeten zich
verantwoorden en de bestuursvoorzitter is verworden tot de verpersoonlijking van
de onderneming. Consumenten en klanten kunnen via online media op grote schaal
publiciteit genereren en mobiliseren als -in hun ogen- producten en diensten te wensen
over laten of wanneer zij het niet eens zijn met het beleid van een bedrijf, bijvoorbeeld
op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Het is essentieel dat bedrijven hun merkbelofte ontwikkelen vanuit hun eigen visie,
kernwaarden en competenties en hun medewerkers daar achter weten te krijgen. Een
onderneming moet haar merkbelofte relevant maken voor alle stakeholders  en deze
consequent nakomen en communiceren. 
Koenraad van Hasselt helpt bedrijven bij het helder krijgen van hun visie en missie en
deze te vertalen naar een corporate identity, merkbelofte en - strategie. De daarvan
afgeleide communicatiestrategie moet altijd ondersteunend zijn aan de korte- en
middellange termijn doelstellingen van de onderneming. 
 
ERVARING ACHTER
REPUTATION MATTERS
STRATEGISCHE
COMMUNICATIE
CORPORATE
BRANDING
REPUTATIE
MANAGEMENT
INTERIM
MANAGEMENT
© 2012 Reputation Matters
HOME
PAGE