CORPORATE
BRANDING
Mede door toenemende internationalisering en informatieovervloed moeten bedrijven
zich steeds duidelijker positioneren ten opzichte van concurrenten. Maar differentiëring
met producten en diensten alleen is niet genoeg. Het gaat ook om het managen van
percepties, van beeldvorming. Een bedrijf moet erkenning en herkenning hebben en
houden bij investeerders, (potentiële) werknemers, klanten en leveranciers. Immers, deze
stakeholders hebben altijd een keus en hun steun en inzet mag nooit vanzelfsprekend
zijn. Een goede positionering maakt een bedrijf onderscheidend, relevant, gewaardeerd
en betrouwbaar.
Koenraad van Hasselt adviseert ondernemingen bij het scherp krijgen van hun
positionering en deze uit te dragen naar de relevante doelgroepen. Daarbij is het
onontbeerlijk dat de merkwaarden zijn verankerd in het gedrag en de communicatie
van de organisatie en haar medewerkers. Corporate branding begint dan ook altijd intern.
 
© 2012 Reputation Matters
ERVARING ACHTER
REPUTATION MATTERS
STRATEGISCHE
COMMUNICATIE
CORPORATE
BRANDING
REPUTATIE
MANAGEMENT
INTERIM
MANAGEMENT
HOME
PAGE